Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

16.5.2019

Suomalainen paikannimikirja fritt tillgänglig på webben

Suomalainen paikannimikirja (Finländskt ortnamnslexikon) publiceras elektroniskt i två olika pdf-versioner. Den ena är en exakt elektronisk kopia av den tryckta boken, inklusive bilder och kartor. Den andra filen är mobilanpassad och publiceras utan bilder och kartor.

Suomalainen paikannimikirja innehåller information om cirka 4 700 finska, svenska och samiska ortnamn i Finland. Det publicerades ursprungligen av Karttakeskus och Språkinstitutet år 2007. Innehållet har inte uppdaterats för pdf-versionerna, vilket betyder att kommunindelningen följer den indelning som gällde för drygt tio år sedan.

Suomalainen paikannimikirja (exakt kopia)
Suomalainen paikannimikirja (mobilanpassad)


Tillbaka till rubrikerna