Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

7.6.2018

Svenska Yles språkpris till Magnus Swanljung

Magnus Swanljung, politisk reporter på Svenska Yle, fick Svenska Yles språkpris för 2017. Priset Språkblomman gick till Jonas Forsbacka på Radio Extrem.

I prismotiveringen för språkpriset står det bland annat att Magnus Swanljungs språkliga palett är bred, att han kan förklara svåra begrepp så att alla förstår och att han är bra på att anpassa sitt språk enligt mediet. ”Han bemödar sig om att använda synonymer och utmanar sig själv i fråga om den laddning olika ord kan ha och hur de påverkar hans bevakning. ... Hans frasering och intonation är osviklig och hans meningsuppbyggnad är spännande - med ständig framåtrörelse.”

Språkblomman delas ut som uppmuntran till en ung person som är en språklig förebild för den unga publiken. Jonas Forsbacka på Radio Extrem fick språkblomman för år 2017. I prismotiveringen står det bland annat: "Om man ser språket som ett hav i ständig förändring ... så är det inte självklart för vem som helst att i direktsändning ta ett stadigt grepp om rodret. För att göra det måste man besitta en självsäkerhet som bottnar i att man är begåvad, påläst och att man bryr sig om sitt språk."

Språkpristagaren utses av Rundradions svenska språknämnd Russ bland de nomineringar som medarbetarna på Yle själva skickat in. Språkpriset och språkblomman delas årligen ut på Svenska Yles sommarfest.


Tillbaka till rubrikerna