Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

5.3.2018

Tidskriften Kielikellos nya webbplats lanseras

Den 5 mars utkommer det första helt digitala numret av Kielikello på tidskriftens nya webbplats. Kielikello är från och med 2018 fritt tillgänglig på nätet.

Även om den finska språkvårdens tidskrift Kielikello från och med nu utkommer enbart på nätet, kommer den precis som tidigare att utkomma med fyra nummer per år. Alla nya och gamla nummer finns fritt tillgängliga på tidskriftens nya webbplats, som lanseras i och med att det första av årets nummer publiceras den 5 mars.

Den finska språkvården har gett ut Kielikello sedan 1968. Det sista tryckta numret utkom i december 2017.

Till Kielikellos webbplats
Till Språkinstitutets finska nyhet


Tillbaka till rubrikerna