Arkiv och samlingar vid Institutet för de inhemska språken.

Finska bandarkivet

I Finska bandarkivet, Suomen kielen nauhoitearkisto SKNA, finns över 23 000 timmar inspelat material. Det omfattar både finska dialekter, finska släktspråk och andra språk, bl.a. lite svenska. Materialet är från år 1959 och framåt. Också finska dialekter i Sverige, Norge, Ingermanland, Amerika och Australien har spelats in. En stor del av arkivet är digitaliserat.

Bandarkivets samlingar med ljudband förvaras inte längre vid Språkinstitutet, men materialet kan som tidigare fritt användas av forskare, studerande och andra intresserade. Man kan antingen lyssna på banden i arkivets lokaler eller beställa en kopia av ljudband. Basuppgifter om de arkiverade inspelningarna finns i internetdatabasen (på finska), som ingår i materialbanken Kaino.

Om Finska bandarkivet (på finska)
Till internetdatabasen