Information om Institutet för de inhemska språken.

Kontaktuppgifter till Språkinstitutet

hagnäs_foto Nina Martola
Adress: Hagnäskajen 6, FI-00530 Helsingfors (Karta)
Växel: +358 295 333 200
Kontaktuppgifter till svenska avdelningen
Kontaktuppgifter till hela personalen (på finska)

E-postadresserna till personalen vid Institutet för de inhemska språken har formen fornamn.efternamn@sprakinstitutet.fi. Bokstäverna å, ä, ö skrivs a eller o.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången