Information om Institutet för de inhemska språken.

Ge respons på Finlandssvensk ordbok


Här kan du sända oss dina synpunkter på innehållet, strukturen och gränssnittet i Finlandssvensk ordbok på nätet.

*) Obligatoriska fält