Information om Institutet för de inhemska språken.

Ge respons på Stora finsk-svenska ordboken


Via den här blanketten kan du sända oss dina synpunkter på Stora finsk-svenska ordboken.

*) Obligatoriska fält