Information om Institutet för de inhemska språken.

Språkinstitutet i sociala medier


Twitter

Språkinstitutet har två Twitterkonton, ett svenskt, @Sprakinstitutet och ett finskt, @Kotus_tiedotus. På vårt Twitterkonto informerar vi om vår verksamhet och deltar i den språkliga diskussionen.

Språkinstitutet svarar i allmänhet inte på privata meddelanden på Twitter. Vi svarar i första hand på språkfrågor i vår telefonrådgivning eller vår e-postrådgivning. Du hittar också svar på många språkfrågor i Ordförrådet.

Youtube

Svenska avdelningen har en egen spellista på Språkinstitutets finska Youtubekanal Kotus-kanava.

Facebook

Tidskriften Språkbruk finns på Facebook.

Instagram

Dialektordboken finns på Instagram under namnet fisvdialektordboken.