Information om Institutet för de inhemska språken.

Adress: Hagnäskajen 6, FI-00530 Helsingfors (Karta)
Växel: +358 295 333 200


Avdelningsföreståndare

Nina Martola Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Nina Martola
lexikograf
(Stora finsk-svenska ordboken)
snabel-a
nina.martola[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 257

Språkvården

Anna Maria Gustafsson Kuva: Otso Kaijaluto (Kuvain)Anna Maria Gustafsson
språkvårdare
(språket i medierna, nordiskt samarbete)
snabel-a
anna-maria.gustafsson[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 229

BiancaBianca Holmberg
tf språkvårdare
Språkbruk (tf redaktionssekreterare)

snabel-abianca.holmberg[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon0295 333 211

Charlotta af Hällström-Reijonen Kuva: Otso Kaijaluot (Kuvain)Charlotta af Hällström-Reijonen
språkvårdare
Språkbruk (chefredaktör), tjänstledig till den 31 juli 2017Eivor Sommardahl Foto: Otso Kaijaluoto (Kuvain)
Eivor Sommardahl
ledande språkvårdare
(myndigheternas svenska)

snabel-a
eivor.sommardahl[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 287

Pia Westerberg Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Pia Westerberg
språkvårdare
Språkbruk (tf chefredaktör)
snabel-a
pia.westerberg[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 300

Monica Äikäs Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Monica Äikäs
språkvårdare
snabel-a
monica.aikas[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 309

Namnvården

Leila Mattfolk Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Leila Mattfolk
språk- och namnvårdare,
tjänstledig till den 13 augusti 2017Maria VidbergMaria Vidberg
tf språk- och namnvårdare

snabel-amaria.vidberg[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon0295 333 280

Ordbok över Finlands svenska folkmål

Susanne Bergström Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Susanne Bergström-Söderlund
ordboksredaktör
(redaktionssekreterare)
snabel-a
susanne.bergstrom[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 225

Maria RönnbackaMaria Rönnbacka
ordboksredaktör
snabel-a
maria.ronnbacka[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 306

Caroline Sandström Foto: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Caroline Sandström
lexikograf
(huvudredaktör)
snabel-a
caroline.sandstrom[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 284

Carola Åkerlund Kuva: Otso Kaijaluoto (Kuvain)Carola Åkerlund
ordboksredaktör

snabel-a
carola.akerlund[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 308