Information om Institutet för de inhemska språken.

Delegation

Enligt lagen om Institutet för de inhemska språken ska det vid institutet finnas "en delegation som stödjer dess verksamhet. Delegationen behandlar verksamhetens utveckling och inriktning, tar initiativ som gäller dessa och främjar institutets samarbete med olika intressegrupper."

Delegationen 1.3.2016–28.2.2019

  • professor Pirjo Hiidenmaa (ordförande), Helsingfors universitet
  • journalisten Maria Gestrin-Hagner, Hufvudstadsbladet
  • specialexpert Anna Maria Gustafsson, representant för personalen vid Institutet för de inhemska språken
  • direktören för enheten för allmänbildande utbildning Jorma Kauppinen, Utbildningsstyrelsen
  • lektor Jaakko Sarmola, finska modersmålslärarnas förbund
  • tf professor Minna Suni, Jyväskylä universitet
  • språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, Justitieministeriet
  • vd Dag Wallgren, Svenska litteratursällskapet i Finland
  • beställaren Ari Ylä-Anttila, Yle
  • kommunikationsdirektör Mikko Mattinen, Skatteförvaltningen