Information om Institutet för de inhemska språken.

Delegation

Enligt lagen om Institutet för de inhemska språken ska det vid institutet finnas ”en delegation som stödjer dess verksamhet. Delegationen behandlar verksamhetens utveckling och inriktning, tar initiativ som gäller dessa och främjar institutets samarbete med olika intressegrupper.”

Delegationen 1.3.2019–28.2.2022

 • professor Minna Suni, Jyväskylä universitet (ordförande)
 • chefen för nyhetsdesken Minna Asikainen, Yles nyhets- och aktualitetsredaktion
 • rektor, professor Mona Forsskåhl, yrkeshögskolan Arcada
 • utvecklingschef Petteri Kallio, utvecklingscentret HAUS
 • specialexpert Pirkko Kuutti, representant för personalen vid Institutet för de inhemska språken
 • kommunikationschef Minna Latvala, FPA

 • utbildningsrådet, enhetschef Petri Lehikoinen, Utbildningsstyrelsen
 • forskningsdirektör Krister Lindén, FIN-CLARIN
 • professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet, ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland
 • professor Janne Saarikivi, Helsingfors universitet
 • språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, Justitieministeriet