Information om Institutet för de inhemska språken.

Språksamarbete med Sverige

Språk- och namnvårdarna vid Institutet för de inhemska språken samarbetar aktivt med språk- och namnvården i Sverige för att diskutera allmänsvenska språkfrågor. Samarbetet är organiserat i olika grupper.

Mediespråksgruppen

Mediespråkvårdaren på Institutet för de inhemska språken är medlem av den svenska Mediespråksgruppen som sammankommer cirka åtta gånger per år. Gruppen består av språkvårdare inom press, radio och tv och mötena hålls på TT i Stockholm. 

Språkvårdsgruppen

Språkinstitutet är medlem av Språkvårdsgruppen som är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Ärenden som gruppen diskuterar är t.ex. ändringar i nya upplagor av Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista.

Till Språkvårdsgruppens webbplats

Namnvårdsgruppen

Inom Namnvårdsgruppen samarbetar Institutet för de inhemska språken med en rad sverigesvenska myndigheter. Namnvårdsgruppen diskuterar bl.a. frågor om namn på länder och andra geografiska platser världen över.

Mer om Namnvårdsgruppen på Lantmäteriets webbplats