Information om Institutet för de inhemska språken.

Bokförsäljning

Via vår nätbokhandel säljer vi bara böcker som kommit ut på Institutet för de inhemska språkens eget förlag. För böcker som vi varit med och producerat men inte själva är förläggare för ger vi uppgift om försäljare.

De svenska böckerna i vår nätbokhandel är

  • Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. Leila Mattfolk, Maria Vidberg och Pamela Gustavsson. 2013.
  • Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22–25 maj 2008. Red. av Leila Mattfolk & Terhi Ainiala. 2009.

Utöver böcker säljs finska namntavlor och nätkurser. Mer information om produkterna finns på nätbokhandelns finska sida.

Till nätbokhandeln (på finska)

Beställning och betalning

Nätbokhandeln fungerar på finska.  Du kan antingen betala via nätbank (Nordea, OP-Pohjola och Danske Bank) eller be om faktura.

För närmare information: 

snabel-a


julkaisumyynti[snabel-a]kotus.fi