Information om Institutet för de inhemska språken.

Mediespråkvård

Språkvården vid Språkinstitutet samarbetar med projektet Språkörat som styrs av Svensk presstjänst. Mediespråkvården riktar till sig till alla finlandssvenska dagstidningar, Finska notisbyrån och Svenska Yle. Inom projektet Språkörat arbetar två mediespråkvårdare (språkstöd). Rekommendationerna till journalisterna utformas i samarbete med språk- och namnvårdarna på institutet. Kontaktperson vid Språkinstitutet är Anna Maria Gustafsson.

Mediespråkvården har en egen webbplats, Mediespråk, där en del av de rekommendationer och språktips som gått ut till redaktionerna publiceras.

Till Mediespråk