Information om Institutet för de inhemska språken.

Språkvården vid Språkinstitutet

Språkvårdarna på svenska avdelningen arbetar med det svenska riksspråket i Finland. Vi ger råd och rekommendationer och följer aktuella tendenser inom samhället för att kunna svara på de senaste språkliga behoven. De främsta kanalerna för språkvården är våra webbsidor, rådgivning per e-post, telefonrådgivning, kursverksamhet, tidskriften Språkbruk och olika handböcker.

Telefon- och e-postrådgivningen är avgiftsfri. Vi besvarar frågor som gäller svenskan i allmänhet och svensk språkriktighet i synnerhet.

Vi kan också i begränsad utsträckning åta oss språkgranskning, främst av myndighetstexter med stor spridning. På begäran ger svenska avdelningen även utlåtanden i språkfrågor.

Dessutom medverkar vi som planerare och utbildare vid kurser och seminarier för översättare, journalister, informatörer, sekreterare m.m. Språkgranskningen och kursverksamheten är avgiftsbelagda.

På sidan Språkpolitiska ställningstaganden finns länkar till frågor som Språkinstitutet tagit ställning till.