Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Karjalan kielen sanakirja

Den karelska ordboken Karjalan kielen sanakirja är en ordbok som presenterar karelska dialekter. Karelska dialekter talas och har talats i Finland – särskilt i Gränskarelen före andra världskriget – och i Karelska republiken från Vitahavskarelen till Olonets och i inre Ryssland, närmast runt Tver.

Den dialektsamling som ordboken bygger på består av drygt 550 000 ordsedlar. Materialet är insamlat från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet. Arbetet med ordboken inleddes år 1955. Den första delen (A–J) utkom 1968 och den sista (T–Ö) utkom 2005. Ordboken består av sex band med cirka 83 000 uppslagsord.

Karelsk ordbok på nätet
Mer information på våra finska sidor