Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Ordbok över Finlands svenska folkmål

I Ordbok över Finlands svenska folkmål ges en heltäckande redovisning av ordförrådet i de svenska dialekterna i Österbotten, på Åland, i Åboland och Nyland. Fyra tryckta band av ordboken har utkommit, och över 65 000 ord har behandlats. Sedan 2016 finns avsnittet A–P på nätet. Ordboken uppdateras fortlöpande med nyskrivna artiklar och den färdiga ordboken planeras omfatta ungefär 120 000 uppslagsord.

Hur en ordartikel är uppbyggd framgår av exempelordet korp. Artiklarna är ordnade alfabetiskt enligt uppslagsform. Om flera ord har samma uppslagsform anges ordklass. Uppslagsordet i varje ordboksartikel följs av en förteckning över de orter varifrån belägg upptecknats.

Orterna listas geografiskt (se karta nedan) från norr till söder (Österbotten–Satakunta) och väster till öster (Åland–Åboland–Nyland) efter respektive uttalsform. Därefter följer ordets betydelser, språkprov, uttryck och talesätt samt hänvisningar och källor. Redigeringsprinciperna och dialektordbokens historia belyses närmare i nätordboken.

Nätordboken
Exempelordet korp i nätordboken


Ordbok över Finlands svenska folkmål på nätet

Den finlandssvenska dialektordboken finns tillgänglig på nätet med avsnittet A–P.

Ordbok över Finlands svenska folkmal

Nätordboken erbjuder an­vändarna många sökmöjligheter, som gör det lätt att hitta ordboksartiklarna. Man kan förflytta sig från en arti­kel till en annan med hjälp av länkar eller söka på ord som börjar eller slutar med ett visst led, såsom ko- eller -mat. Den avancerade sökningen ger svar på frågor av typen Vilka ryska lånord finns i Kyrkslätt? och Var använder man ”jöutas” och vari­från kommer ordet? Man kan till exempel söka i uttal och exempelfraser eller välja specifika dialektområden, orter eller långivande språk.

Till Ordbok över Finlands svenska folkmål


Liten ordboksskola

Via demonstrationsfilmerna på den här sidan hittar du tips på hur du kan använda dialektordboken. Här under finns förklaringar av de specialtecken som används för att ange uttal och en översikt av de grammatiska upplysningar som finns i ordboken. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Uttalsangivelser

Grammatiska upplysningar