Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Suomen murteiden sanakirja

I den finska dialektordboken Suomen murteiden sanakirja (SMS) ingår såväl dialekter som talas innanför som utanför Finlands nuvarande gränser.

Den finska dialektordboken presenterar dialektorden i alfabetisk ordning, förklarar vad uppslagsorden betyder och ger upplysningar om den geografiska spridningen för betydelserna. Ordboken ger uppgifter om ordens böjning och dialektala varianter. Dessutom belyses orden och deras olika betydelser med exempel ur levande talspråk.

Ordboken kommer att bli ett storverk som täcker de finska dialekternas hela ordförråd, sammanlagt 300 000–350 000 ord.

Sedan år 2012 finns den finska dialektordboken tillgänglig på nätet och den uppdateras kontinuerligt.

Den finska dialektordboken på nätet
Mer information på våra finska sidor