Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Finlandssvensk ordbok

Finlandssvensk ordbok tar upp olika slags finlandismer på ord- och frasnivå och ger rekommendationer om hur och i vilka sammanhang de kan användas. Ordboken innehåller också uttalsanvisningar för ord som inte uttalas enligt gängse uttalsregler. Boken är slutsåld, men den senaste upplagan finns fritt tillgänglig på nätet.

Första och andra upplagan av Finlandssvensk ordbok utkom år 2000, tredje upplagan 2002 och den fjärde, kraftigt omarbetade, upplagan i april 2008. Fjärde upplagan omfattar cirka 2 550 uppslagsord.

Ordboken har sammanställts av Charlotta af Hällström-Reijonen och Mikael Reuter vid Forskningscentralen för de inhemska språken (numera Institutet för de inhemska språken) och gavs ut av Schildts förlags Ab (numera Schildts & Söderströms).

Finlandssvensk ordbok på nätet