Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Kielitoimiston sanakirja 

Kielitoimiston sanakirja är den mest omfattande ordboken över modern finska. Den innehåller över 100 000 ordboksartiklar och finns både i tryckt version och som nätutgåva på Språkinstitutets webbplats. Den kan sägas vara en systerordbok till Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

Ordboken beskriver det centrala ordförrådet i nufinskt standardspråk men tar också upp mindre frekventa ord och uttryck som användare kan tänkas behöva upplysningar om, bl.a. främmande ord och facktermer som förekommer i medier. Också vardagsspråkliga ord och uttryck tas upp och i viss utsträckning slangartade och dialektala ord. Nyord från 2000-talet finns med.

Kielitoimiston sanakirja ger upplysningar om ords betydelser, om stavning och böjning samt om stilvalör och bruklighet. Ordboken redigeras vid Institutet för de inhemska språken, och de normativa upplysningar som ges är baserade på Finska språknämndens gällande rekommendationer. Ordboken representerar alltså den officiella finska normen. Den revideras med jämna mellanrum och ordförrådet utökas med ord från Språkinstitutets omfattande orddatabas.

Mer information om Kielitoimiston sanakirja på våra finska webbsidor

Föregångare

Kielitoimiston sanakirja är en reviderad och utökad utgåva av Suomen kielen perussanakirja (Finsk basordbok) från 1990-talet.

Perussanakirjas föregångare var i sin tur Nykysuomen sanakirja (Nufinsk ordbok) som gavs ut åren 1951–1961. Denna är alltså namnet till trots ingen modern ordbok utan beskriver 1950-talsfinska.