Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Vanhan kirjasuomen sanakirja

Ordboken över äldre finskt skriftspråk, Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS), tjänar framför allt språk- och historieforskningen. Den belyser t.ex. ordens etymologi och hur den finska satsbyggnaden har utvecklats. Samtidigt åskådliggör ordboken idéhistoria och rättstillämpning under svenska tiden i Finland. Verket har också betydelse för teologisk forskning, eftersom källorna till största delen är andliga skrifter som är avsedda för kyrkligt bruk. Exemplen i ordboken ger en mångsidig bild av livet under svenska tiden.

Sedan år 2014 publiceras VKS på nätet. 

Mer information på våra finska sidor