Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Stora finsk-svenska ordboken

Stora finsk-svenska ordboken på nätet är fritt sökbar liksom de andra ordböckerna som redigeras vid Institutet för de inhemska språken. Det är en omfattande och gedigen tvåspråkig ordbok. Den innehåller över 108 000 uppslagsord varav cirka12 500 artiklar är nya. Av de 95 500 gamla artiklarna har ungefär 1 800 reviderats.

Stora finsk-svenska ordboken gavs ursprungligen ut i samarbete mellan Institutet för de inhemska språken (dåvarande Forskningscentralen) och förlaget WSOY. Den senaste upplagan kom ut i tryck 2004 och i elektronisk form 2006.

En ordbok från 2004 kan inte längre anses helt aktuell och en uppdatering har länge funnits i Språkinstitutets långtidsplaner. I början av år 2017 nådde institutet en överenskommelse med Talentum, det förlag som senast tillhandahållit ordboken i en avgiftsbelagd nätversion, och har nu rätt att publicera ordboken på nätet i egen regi.

Den nya nätutgåvan är resultatet av ett samarbete mellan Institutet för de inhemska språken och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. För redigeringsarbetet står Nina Martola vid Språkinstitutet och för IT-expertisen svarar Monica von Martens vid Göteborgs universitet.

För att göra ordboken tillgänglig så snabbt som möjligt igen efter att den drogs in av förlaget hösten 2016 har vi publicerat en utvecklingsversion, som alltså är under arbete. Under 2018–2019 kommer nya artiklar att läggas in med jämna mellanrum. Gamla artiklar ska i viss mån revideras. De nya uppslagsorden är till största delen från Kielitoimiston sanakirja.

Vi har satsat på den bakomliggande tekniken och inte på den grafiska utformningen, men vi hoppas att ordboken ska vara användbar, både för alla som hunnit sakna den försvunna utgåvan och för nytillkomna användare. Vi tar emot alla slag av kommentarer och förbättringsförslag via vår responsblankett.

Till responsblanketten