Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Suomi-viro suursanakirja

I början av 2000-talet publicerade Institutet för de inhemska språken tillsammans med Eesti Keele Institut (det estniska språkinstitutet) en finsk-estnisk ordbok med över 90 000 uppslagsord. Den finns både som tryckt utgåva och  som elektronisk utgåva i MOT-serien. Ordboken utarbetades vid Eesti Keele Institut utifrån den enspråkiga finska ordboken Suomen kielen perussanakirja. Den är därmed ett systerverk till Stora finsk-svenska ordboken.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången