Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Viro–suomi-sanakirja

Hösten 2016 inleddes redigeringen av en estnisk-finsk ordbok på Institutet för de inhemska språken. Fyra redaktörer arbetade med ordboken. Arbetet genomfördes i samarbete med vår estniska systerorganisation Eesti Keele Instituut som initierade projektet och som svarar för den estniska ordbasen.

Uppslagsorden ingår i en databas som bygger på den enspråkiga ordboken Eesti keele seletav sõnaraamat men som har kompletterats och uppdaterats med modernt umgängesspråk. Centrala termer från olika fackområden ingår också, t.ex. medicin, undervisning, IT, ekonomi och juridik. Därtill har en uppsättning vanliga ortnamn och förkortningar tagits med.

Den estnisk-finska ordboken utkom i januari 2019 för att hedra Finlands och Estlands respektive 100-årsjubileum. Den är fritt tillgänglig via Språkinstitutets och Eesti Keele Instituuts webbplatser.

En omfattande ordbok i den andra riktningen finns redan, Suomi–viro-suursanakirja.

Till Viro–suomi-sanakirja