Ordböcker utgivna av Institutet för de inhemska språken.

Virolais-suomalainen sanakirja

Hösten 2016 inleddes redigeringen av en estnisk-finsk ordbok på Institutet för de inhemska språken. Fyra redaktörer arbetar med ordboken. Arbetet genomförs i samarbete med vår estniska systerorganisation Eesti Keele Instituut som har initierat projektet och som svarar för den estniska ordbasen.

Uppslagsorden ingår i en databas som bygger på den enspråkiga ordboken Eesti keele seletav sõnaraamat men som har kompletterats och uppdaterats med modernt umgängesspråk. Centrala termer från olika fackområden ingår också, t.ex. medicin, undervisning, IT, ekonomi och juridik. Därtill har en uppsättning vanliga ortnamn och förkortningar tagits med.

Den estnisk-finska ordboken kommer att komma ut i början av 2018 med anledning av Finlands och Estlands hundraårsjubileum 2017 respektive 2018. Den blir fritt tillgänglig via Språkinstitutets och Eesti Keele Instituuts webbplatser.

En omfattande ordbok i den andra riktningen finns redan, Suomi–viro-suursanakirja.