Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Språkspalten, Kommuntorget

14.5.2019 Ortnamn ska leva med sin tid

På sistone har jag i flera sammanhang stött på en uppfattning om att ortnamn borde stavas så som de stavades till exempel på 1800-talet. Ålderdomliga stavningsformer motiveras med att det handlar om historiskt korrekta, ursprungliga stavningsformer.

Läs mer


12.2.2019 Det våras för valrörelsen

I år har vi två eller tre val att se fram emot: riksdagsval, Europaparlamentsval och eventuellt också ett landskapsval. Det är dags för en liten repetition av valterminologi!

Läs mer


12.11.2018 Sammanslagna skolor och skolors namn

Jag träffar en skolelev på bussen och vi börjar prata om vilken skola hen går i. Hen svarar något stapplande "Hagaenheten i Hoplaxskolan". Det är tydligt att eleven tycker att skolans namn är komplicerat.

Läs mer


24.9.2018 Vi vårdar vårt vårdspråk

Hej, hur är läget? I känsliga och utsatta situationer är det speciellt viktigt hur man blir bemött, på vilket språk, och på vilket slags språk. Därför är kommunikationen inom vård och omsorg något som sysselsätter språkvården.

Läs mer


3.7.2018 Digitalisera och effektivisera, men exkludera inte

”Jag har försökt ringa, men jag kopplas till en svarare som säger att man ska trycka på siffror och rutor”, sade nyligen en äldre anhörig som annars skulle kunna sköta sina ärenden själv, men som misslyckas på grund av bristande finmotorik och snabbhet.

Läs mer


14.2.2018 Vårdcentraler samt vård- och landskapsreformen

I takt med att vårdreformen framskrider dyker det upp nya benämningar med koppling till den. Ett exempel är de välfärdscentraler, välfärdsstationer och centraler för hälsa och välbefinnande som håller på att ersätta de tidigare hälsostationerna. På finska kallas de ofta hyvinvointikeskus.

Läs mer


21.11.2107 Språkliga hjälpmedel vid namnplanering

I september lanserade Svenska Akademien tre viktiga ordböcker på nätet. Nu finns Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) gratis tillgängliga på adressen svenska.se.

Läs mer


27.9.2017 Verktyg för att vässa språket

Språket är skribentens viktigaste verktyg, heter det ibland. Om jämförelsen stämmer bör följaktligen också språket slipas och skärpas emellanåt för att det ska fungera fullgott. Och för det syftet finns lyckligtvis hjälpmedel, t.ex. ordböcker och skrivregelsamlingar.

Läs mer


24.5.2017 Livskraft och välfärd i kommunal namngivning

När kommunala sektorer får nya namn vid organisationsförändringar har det blivit allt vanligare att plocka in ordet livskraft i olika namn på sektorer för att framhäva hur livskraftig en kommun är.

Läs mer


3.1.2017 Idrottshallar och sponsornamn

Ett ortnamns viktigaste uppgift är att identifiera orten bakom det, liksom ett personnamns viktigaste uppgift är att identifiera personen som bär namnet. Samma identifieringsprincip gäller också för idrottshallar och sportarenor.

Läs mer