Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

ordagrantOrdagrant i Hufvudstadsbladet

Språkspalter publicerade i Hufvudstadsbladet december 2013-juli 2015


Ordagrant 2015

2.6.2015 Hade hon slått hunden?

Ibland stöter vi på ordformer som vi studsar till inför. Går det verkligen att använda formen slått av verbet slå? Kan man alltså säga Hade hon slått hunden?

Läs mer

3.5.2015 Vappen kom in i SAOL

Nu har pronomenet hen kommit in i Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Det är faktiskt en ganska stor händelse språkhistoriskt sett.

Läs mer

1.4.2015 Påsk och väderstreck

Denna vecka firar vi påsk. Det svenska namnet på helgen återgår på ett hebreiskt ord och har kommit in i svenska via medeltida latin (pascha) och germanska språk.

Läs mer

7.3.2015 Tapeter och gallerier

Vårt språk innehåller en mängd idiom – fler än vi kanske i allmänhet kommer att tänka på.

Läs mer

7.2.2015 Välkommen, var så god

Kan man säga välkommen till fler än en person, eller måste det heta välkomna?

Läs mer