Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

30.1.2019

Barnholmar

Sammanlagt finns det lite över fyrtio ”Barnholmar” i vår skärgård, de flesta inom Åboland.

Sammanlagt finns det lite över fyrtio ”Barnholmar” i vår skärgård, de flesta inom Åboland. Enligt dialekten heter de vanligen Banholm kring Åland, Barnholm uppe vid Iniö, Bånholm i Ålands nordöstra skärgård och största delen av Åboland, ibland Bårnholm i Nagu och antingen Barnholmen eller Bånholmen i Nyland. Formerna visar entydigt att namnen innehåller ordet barn, i dialekterna vanligen bå(r)n. Men på vilket sätt har holmarna med barn att göra?

Smygbegravda barn

Nordiska namn på Barn- har vanligen förklarats bero på att namnen har betecknat till exempel små grund intill större holmar, men det är nog en överdriven generalisering. Också hos oss finns det visserligen grundnamn som sannolikt har haft en sådan syftning, såsom Ängholmsbarnet i Pargas och Nätiholmsungen i Pellinge, men förklaringen går inte att tillämpa för alla namn med motsvarande förleder.

mariehamn_foto Pixabay
De åländska Barnholmarna heter vanligen Banholm, enligt de lokala dialekterna. Foto: Pixabay

Sägnerna berättar emellertid att det förr har brunnit en eld på ”Barnholmarna” under mörka kvällar. Enligt folktron har elden berott på att en flicka har fött ett utomäktenskapligt barn och begravt det i smyg på holmen. Det ovälsignade fostret har inte fått ro i graven, och därför har det lyst en ”drakeld” på platsen.

Vandringsnamn

Knappast har oönskade barn blivit begravda på alla Barnholmar. Men det har kanske skett någonstans, vilket har gett upphov till sägnen och till så kallade vandringsnamn på andra håll, utan någon faktisk händelse som grund. Förklaringen stöds av att ”Barnholmarna” ofta är mycket lämpligt belägna, ett stycke från bebyggelsen, men inte längre än att en flicka kunde ha rott dit, och att elden skulle ha varit synlig från byn.

Källa

Kurt Zilliacus, 1989: Skärgårdsnamn


Tillbaka till rubrikerna