Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

1.3.2019

Fastlag

Den som inte hyser några betänkligheter när det gäller att stoppa i sig kraftig mat har nu några trevliga dagar framför sig, nämligen fastlagen.

Fastlagen börjar på söndag med fastlagssöndagen och kulminerar på tisdag. I vår officiella finländska almanacka heter tisdagen fastlagstisdagen. Numera är det väl också den gängse benämningen bland finlandssvenskar, medan fettisdagen möjligtvis kommit att få en lite dialektal klang. Enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål har benämningen med varierande uttal dock förekommit i alla regioner i Svenskfinland. Min mamma, född 1916, talade t.ex. alltid om fettisdagen, och då skulle det serveras klimpsoppa (ofta kallad köttsoppa) med hetvägg som efterrätt. Bullarna i het mjölk ersattes så småningom av bullar med grädde och mandelmassa i.

fastlagsbulle_pixabay
Frosseriet under fastlagen inbegriper bland annat fastlagsbullar eller semlor. Foto: Pixabay

I den svenska kalendern i Sverige heter sista dagen före fastan fettisdag, och i Sverige verkar vi ha att göra med en motsatt trend vad gäller benämningen på dagen. Svenska Akademien ordbok säger nämligen om sammansättningen fastlagstisdag att den numera är mindre bruklig utom i Finland. Fettisdag betyder just vad det låter som. Förleden syftar på att man den sista dagen före den 40 dagar långa fastan frossade i kraftig mat.

Benämning med tyskt ursprung

Men vad är då fastlag för en lag? Svaret är att det inte är någon lag alls. Fastlag är en omtolkning av det medellågtyska ordet vastelavent, där avent etymologiskt är samma ord som det svenska afton med syftning på dagen före något (jfr julafton, påskafton, pingstafton). Sammansättningen har alltså betytt ’aftonen (dagen) före fastans ingång’ och ordet har syftat på just tisdagen. I fornsvenskan hade slut-t fallit och fastelaven, fastelaghen kom att uppfattas som bestämd form av en grundform fastlag. I det motsvarande nudanska ordet fastelavn finns n:et fortfarande kvar.

Fastlag(en) syftar i våra dagar på de tre sista dagarna före fastan, och det finns en viss vacklan kring vad som är grundform. Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok har uppslagsformen fastlagen medan Svenska Akademiens ordbok och Nationalencyklopedin har fastlag.

Nina Martola

Läs mer

Fastlagssöndagen (Institutet för språk och folkminnen)


Tillbaka till rubrikerna