Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

11.10.2018

Klarspråk

När experter skriver en text så att lekmän kan förstå den, brukar man ibland säga att experterna skriver klarspråk. Men vad är klarspråk egentligen, och hur skiljer det sig från t.ex. lättläst text?

Enligt Svensk ordbok betyder klarspråk ”klart och lättbegripligt språk”, dvs. en talad eller skriven text som är lätt att förstå också för en oinvigd. Ordet har dessutom en annan, mer specifik betydelse: Det har kommit att stå för klara och tydliga myndighetstexter skrivna på ett enkelt och begripligt språk.

Eftersom många myndigheter i Sverige under de senaste åren satsat på klarspråksarbete och synliga klarspråkskampanjer, har också denna betydelse av ordet blivit känd hos den stora allmänheten. Och ordet klarspråk förekommer inte bara i svenskan – det har gått på export och används i dag i samma betydelse även i norskan och danskan.

Klarspråk är inte lättläst

Klarspråk förväxlas ibland med lättläst, men det finns tydliga skillnader mellan en klarspråkstext och en lättläst text. Något förenklat kan man säga att en text på klarspråk utgår från att läsaren inte har några problem att förstå skriven text. Lättlästa texter riktar sig däremot till läsare med någon form av lässvårigheter. De behöver därför texter som är ännu enklare och mer välstrukturerade än vad andra läsare behöver. Klarspråk räcker alltså inte för att göra texter begripliga för alla, utan myndigheter som verkligen vill nå fram till alla medborgare bör dessutom erbjuda lättlästa informationstexter.

Klarspråk och lättläst kan som sagt vara svåra att hålla isär i svenskan. På finska har man det inte alls lättare. Här blandar många mellan selkokieli (lättläst) och selkeä virkakieli (klarspråk).

Tillbaka till rubrikerna