Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

På tal om språk

7.2.2019 10.43

Myndigheter och logotyper

Livsmedelsverkets flerspråkiga logotyp är ett gott exempel på att myndigheters logotyper kan inkludera myndighetens namn på finska, svenska och engelska.

Under de närmaste åren kommer många nya myndigheter att inleda sin verksamhet i Finland. Det här betyder att det både skapas nya namn och nya logotyper. En del myndigheter har flerspråkiga logotyper som kan användas i alla sammanhang och andra har enspråkiga i flera olika språkversioner. Men det finns också myndigheter vars enda logotyp är enspråkig och som därför används i alla sammanhang, oberoende av språk. Ofta består sådana logotyper av bara en kortform av myndighetens namn, inte sällan en kortform bildad till myndighetens finska namn.

Språklagen och förvaltningslagen ställer vissa krav på namn på nya myndigheter (se länk nedan). Lagarna nämner inte logotyper, men Riksdagens justitieombudsman (JO) tog i december 2017 ställning till ett klagomål om att Skyddspolisen använder den finska förkortningen Supo (< Suojelupoliisi) i sin svenska logotyp (länk nedan). Skyddspolisen motiverade bruket med att Supo är en internationellt etablerad förkortning och att en ändring av kännetecknet skulle kunna skada dess verksamhet. JO konstaterade att Skyddspolisen är en gammal myndighet med en etablerad förkortning på finska och att klagomålet därför inte krävde åtgärder. Det som ändå är intressant att notera är att JO lyfte fram att det argumentet inte skulle hålla för en ny myndighet i dag. Det vore alltså enligt JO inte acceptabelt att en ny myndighet med namnet Skyddspolisen tog i bruk förkortningen Supo i sin logotyp och argumenterade för det som en varumärkesfråga.

Livsmedelsverket, som inledde sin verksamhet i januari 2019, är en myndighet som löst logotypfrågan smidigt. Myndigheten ger utöver nationalspråken finska och svenska också det engelska namnet plats i sin nya logotyp som är flerspråkig. Logotypen finns dessutom i tre olika språkversioner så att man kan välja om man vill att det finska, svenska eller engelska namnet ska vara störst och stå först. Utöver det här finns enspråkiga logotyper att välja mellan beroende på språk.

Maria Vidberg


Språkinstitutets rekommendation om myndigheters namn

 Justitieombudsmannens beslut om Skyddspolisens logotyp

 Livsmedelsverkets webbplats


Tillbaka till rubrikerna