Till innehållet

På tal om språk

4.4.2019

Opålitlig som april, dyster som november

Vissa månader har sina egna karaktärsdrag i språket. Ordböckerna bekräftar att april är en alltigenom ombytlig och opålitlig månad. Om maj finns det däremot bara positivt att säga, medan november associeras med ren och skär dysterhet.

Åtminstone sedan 1600-talet har april använts för att beskriva opålitlighet. I Svenska Akademiens ordbok kan vi läsa följande 1600-talsråd: ”War ganska wachtsam öfwer ditt barn i thes wankelmodige Aprilförstånd, at May-fråst icke må skada thes blomster”. Ett aprilansikte är ett ansikte där uttrycket växlar lika snabbt som väderleken i april och den som är utrustad med ett aprillynne är ombytlig. SAOB tar också upp sammansättningen aprilberöm – ”beröm så opålitligt som väderleken i april”. Aprilväder finns med i Svensk ordbok (SO) och definieras som ”ombytligt och opålitligt väder som anses känneteckna april månad”. Och en aprilskjuts är en färd man gör förgäves, enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Härliga maj

Men även lurendrejarmånaden april har ett slut och övergår så småningom i maj – denna friska, fräscha, ungdomligt glada månad, som ordböckerna bara talar gott om. De sammansättningar på maj- som SAOB tar upp formligen strålar av livsglädje och energi: majfrisk, det vill säga ”frisk eller fräsch som grönskan i maj”, majglad, det vill säga ”vårligt eller ungdomligt glad” och majgrön ”som har den ljusa, gröna färg som utmärker grönskan i maj”.

vår_foto Pixabay
"Frisk eller fräsch som grönskan i maj." Foto: Pixabay

I Ordbok över Finlands svenska folkmål finns 27 sammansättningar på maj-. Många av dem handlar om fest och firande kring valborgshelgen, då man tände majeldar och majbrasor och bryggde majöl. Majfest var barnens firande vid första maj. Då lekte de bland annat med majbliddror, majviskor eller majvippor, som är olika benämningar på korta käppar av trä med ett knippe färggranna pappersremsor fästa i ena ändan. De kattungar som föddes i maj kallades majungar och ansågs ha de bästa anlagen.

November tom på sång och klang

Om vi hoppar sex månader framåt blir det däremot andra bullar. Gråa, dystra bullar. Novemberstämning står enligt SAOB för ”mer eller mindre dyster stämning”. November finns i sammansättningar som novemberfrost, novemberkall och novembergrå.

november_foto Pixabay
Novemberdimman ligger tät över den novembergrå novemberdagen. Foto: Pixabay
Om novemberväder skriver SAOB: ”även bildligt om tryckande tidsförhållanden. I både den yttre och den inre verlden förspörjer man (nu) intet annat än — November-väder.” Det poetiska exemplet under ordet novemberdag får sammanfatta det allmänt rådande novembertillståndet i Norden: ”En tid, som nästan bar novemberdagens lynne, tomt på sång och klang”.

Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna