Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Använd inte taltur

Reuters ruta 29/12 1999

Ett av mina vanligaste exempel på misslyckade och onödiga översättningslån i finlandssvenskan är ordet ”taltur”, en direkt översättning av finskans puheenvuoro. Jag har behandlat det en gång tidigare här i rutan, men det var för tio år sedan, så när jag nu har blivit uppmanad att ta upp det på nytt gör jag det mycket gärna. Det förefaller nämligen som om ordet hade fått ny spridning igen bland politiker och föreningsaktiva i Svenskfinland, trots att de flesta journalister har lärt sig att ersätta det med riktiga svenska ord.

Om jag kommer rätt ihåg var det bland studentaktivister på 1960-talet eller tidigt 70-tal som man först kom på att översätta puheenvuoro bit för bit och skapa ordet ”taltur”, ett för svenskar och andra nordbor fullständigt obegripligt ord. En parallell fanns sedan tidigare i den gamla fennicismen ”muntur” (fi. suunvuoro), ett ord med klart vardaglig prägel som närmast motsvarar det svenska syl i vädret (”Han pratade på så att ingen annan fick en syl i vädret”).

Det finska ordet puheenvuoro har på sätt och vis två skilda betydelser: för det första rätten att (ostörd) yttra sig (framför allt i mer eller mindre formella sammanhang), och för det andra det konkreta resultatet av att någon nyttjar denna rätt.

Den första betydelsen uttrycks på svenska med ordet. De som vill yttra sig ber om ordet, och ordföranden noterar vilka som har begärt ordet och ger eller överlämnar sedan ordet till dem i tur och ordning. Om ordföranden alltså på finska konstaterar att ”on pyydetty kolme puheenvuoroa” så motsvaras det på svenska av ”det är tre personer som har bett om ordet”. Här kan det för övrigt vara på sin plats att notera att ordföranden är den som för ordet eller leder diskussionen (inte ”leder ordet”, jfr fi. johtaa puhetta).

I den mer konkreta betydelsen av puheenvuoro använder vi på svenska närmast anförande och inlägg. Finskans ”käyttää puheenvuoro” motsvaras alltså av hålla ett anförande eller göra ett inlägg, eller helt enkelt yttra sig. Vill vi hänvisa till en tidigare talares inlägg i debatten räcker det ofta med att säga t.ex. ”jag vill återkomma till det som NN sade”.

Min nyårsönskan är alltså att alla finlandssvenska riksdagsmän, fullmäktigledamöter och andra politiker och aktiva föreningsmedlemmar etc. avger ett nyårslöfte att hädanefter inte ta ordet ”taltur” i sin mun utan ersätta det med ett rent svensk uttryck.

Gott nytt år! 

Mikael Reuter