Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Prickar och andra sjömärken

Reuters ruta 2/9 2010

För någon vecka sedan fick vi läsa i tidningarna om en båt som hade gått på grund efter att ha passerat ett sjömärke på fel sida. Det har fått en och annan sjöfarande att fråga sig vad det egentligen var för sjömärke. Var det en prick – vilket det med största sannolikhet var – så skulle de flesta väl ha velat kalla det just en (sjö)prick och inte ett sjömärke.

Min egen omedelbara reaktion var densamma: ordet sjömärke associerar i första hand till kummel, båkar, fyrar och andra sjömärken på land eller på synliga grund. Men den reaktionen var obefogad. Sjömärke är det övergripande ordet, och till sjömärken hör både prickar, bojar och sjömärken på land. Den officiella benämningen på prickar är faktiskt märken, det vill säga å ena sidan de gröna och röda lateralmärkena (som relaterar till farledens riktning, å andra sidan kardinalmärkena (nord-, syd-, ost- och västmärke) som anger det väderstreck på vars sida märket ska passeras. Dessutom finns det punktmärken som placeras över själva grundet.

I det dagliga livet talar ändå de flesta sjöfarande uttryckligen om prickar eller sjöprickar: babords- och styrbordsprickar, nordprickar, sydprickar, kryssprickar (= punktmärken) och så vidare. Och det är definitivt inget ont i det – tvärtom är det en tydlig och entydig traditionell term, om också inofficiell, som till exempel skiljer prickarna från motsvarande bojar.

Ett annat ord för prick som främst används i Finland är som bekant remmare. En remmare är ursprungligen en större och högre prick, men ordet tycks inte just längre användas i denna betydelse i Sverige. Slår man upp i en modern ordbok hittar man i första hand betydelsen ’vinglas med stor fot’, även om också betydelsen ’stor prick’ ofta nämns i andra hand.

I Finland lever troligen ordet remmare kvar i mer aktivt bruk än i Sverige, och används rätt ofta också om vanliga prickar. En bidragande orsak är säkert att reimari används vid sidan av (meri)viitta i finskan. Däremot är det en klar överdrift att som webbuppslagsverket Wikipedia (under uppslagsordet prick) hävda att prick i finlandssvenskan motsvaras av remmare. Det är nog prick som är normalordet också hos oss i dagligt tal.

Mikael Reuter