Till innehållet

Valspråk i repris

Reuters ruta 21/3 2011

Riksdagsvalet närmar sig med fart, så det kan vara dags för en repetition av en del ord och uttryck som är aktuella inför valet.

Låt oss börja med klassikerna. På svenska kallas de som röstar i ett val inte ”röstare” (jfr fi. äänestäjä) utan väljare. För att valdeltagandet (inte ”röstningsprocenten”) ska bli så högt som möjligt är det viktigt att också förstagångsväljarna engagerar sig och inte bestämmer sig för att röstskolka eller eventuellt rösta blankt (inte ”tomt”).

Den som vill veta mer om vad partierna och kandidaterna står för kan lyssna aktivt på valdebatter (inte ”-diskussioner”) och kanske delta i valutfrågningar eller partiledarutfrågningar (inte ”valtenter”) där bl.a. partiernas ordförande (inte ”ordföranden” i pluralis) berättar mer om partiernas program och åsikter. Dessutom kan man bland annat på webben genomföra partitest eller kandidattest för att jämföra kandidaternas åsikter med sina egna. Sådana valtest ska inte på svenska kallas ”valmaskiner” eftersom detta betyder något helt annat (partikansliet kan till exempel fungera som en effektiv valmaskin).

Inför valet får vi kontinuerligt höra och läsa hur stödet för de olika partierna eller partiernas väljarstöd utvecklas. I det sammanhanget bör man inte tala om x-partiets stöd eller understöd, eftersom detta i första hand tvärtom tolkas som något som partiet stöder. Ett visst förslag från till exempel De gröna kan alltså få Svenska folkpartiets stöd. Ett sådant stöd kan ett regeringsparti kanske i första hand få från någon av sina regeringspartner (inte ”regeringskumpaner”).

När det är dags för val kan man välja mellan att förhandsrösta (i Sverige vanligen kallat förtidsrösta, vilket förstås också kan användas hos oss) eller att på den riktiga valdagen söka sig till en vallokal eller röstningslokal som i finländsk lagstiftning kallas röstningsställe. Ett sätt att se vartåt det lutar i valet är att fråga folk som kommer ut ur vallokalerna hur de har röstat, dvs. göra en vallokalsenkät (eng. exit poll).

Än så länge har vi inte någon formell röstspärr (i Sverige vanligen bara kallad spärr) för ett parti att komma in i riksdagen. Men ett förslag om en sådan finns ju.

En fråga som engagerar många inför valet är beskattningen. Mest handlar det ju om statliga skatter, men man diskuterar också den kommunala (inkomst)skattesatsen (inte ”skatteprocenten” i den här betydelsen). En annan fråga som flitigt diskuteras i medierna (hellre än ”media”) är energiförsörjningen, och inte minst frågan om förnybar (hellre än ”förnyelsebar”) energi.

Mikael Reuter