Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

rss Språkinstitutet bloggar

Här bloggar vi om stora och små språkliga frågor och fenomen som vi stöter på i vårt arbete eller i vardagen. Vi som skriver är språkvårdare och dialektologer med olika språkliga intressen och arbetsuppgifter.
2.5.2019

Kakolan funikulaari kan visst ha ett svenskt namn!

Maria Vidberg

Ortnamn ska inte översättas, men det är skillnad på etablerade ortnamn och nybildade namn.

En viktig princip inom namnvården är att ortnamn inte ska översättas. Det här betyder att namn som Jokivarsi och Fagernäs, som har etablerade namnformer bara på ett språk, inte ska översättas när de ingår i sammansatta eller flerordiga namn på det andra språket. Vi kan ändå bilda namn som Jokivarsi fotbollsförening och Fagernäsintie.

Kakolafunikularen på svenska

Namnet Kakola ska inte heller översättas om det ingår i ett sammansatt eller flerordigt svenskt namn. Frågan har blivit aktuell i och med att den nya bergbanan i Åbo fått namnet Kakolan funikulaari. Enligt en nyhet på Svenska Yle 24 april har ledningen för projektet bestämt att bergbanan bara ska ha ett finskt namn. Beslutet har väckt protester och det har lyfts fram krav på också ett svenskt namn.

Bergbanan kunde heta Kakolafunikularen på svenska. Om Funikulaari används som sådant på finska fungerar Funikularen som en svensk motsvarighet.

Allra bäst blir ett namnpar om båda namnen planeras parallellt från början. Slår man fast ett namn på det ena språket innan man funderar på det andra alternativet är risken för mindre lyckade översättningar stor.

Bergbana eller snedhiss?

Efter Svenska Yles nyhet kontaktade Åbo stad Språkinstitutet med en fråga om huruvida bergbanan ska kallas bergbana eller snedhiss. Det här är inte i första hand en språkfråga, utan en termfråga som borde riktas till en person med insyn i det tekniska. På svenska verkar bergbana ändå vara en fungerade benämning. Den används redan av Åboregionens trafik. Vi ser inget hinder för att använda ordet på svenska.

På finska handlade frågan om orden kiskohissi och vinohissi, där båda alternativen fungerar. Ordet kiskohissi valdes för övrigt till månadens finska ord på Språkinstitutets webbplats i februari.

Åbo stads fråga berörde inte bergbanans namn. Namnfrågan diskuteras på nytt i en artikel på Svenska Yle 30 april.

Funikularen, Fölikularen, Backförin eller Funi?

Det är ändå upp till namnbrukarna själva vad de väljer att kalla bergbanan i vardagliga sammanhang. Hittills lär bland annat Funikularen, Fölikularen och Backförin ha använts enligt Svenska Yle. Fölikularen anspelar på namnet Föli som Åboregionens trafik använder. Backförin i sin tur syftar på stadsfärjan Föri. I kommentarsfälten till artiklarna lyfts också namnet Funi upp.

Svenska Yle: "Kakolan funikulaari" – Åbo stads nya bergbana har inget svenskt namn

Svenska Yle: "Skamlöst och en fars" tycker svenska Åbopolitiker om bergbanans enbart finska namn – staden reagerar med att fixa en "jättefin infotavla" på svenska

Bergbanan på Fölis webbplats

Månadens ord: Kiskohissi


Tillbaka till rubrikerna | 2 kommentarer | Kommentera

4.5.2019 12.50
CN
Bergbana - inte funikular
Självklart är det upp till brukarna av ett språk vad de väljer att använda för ord. Men drar man ut den uppfattningen till sin spets omöjliggörs ju all (normativ) språkvård. Om jag förstår saken rätt gällde frågan från Åbo stad enbart om banans korrekta beteckning är bergbana eller snedhiss. Men Språkinstitutet har ändå, enligt mitt förmenande, gått vilse när man sedan uttalar att ”Bergbanan kunde heta Kakolafunikularen på svenska. Om Funikulaari används som sådant på finska fungerar Funikularen som en svensk motsvarighet.”

Utgångspunken för denna enligt min mening felaktiga uppfattning är att man betecknar ”Kakolan Funikulaari.” som ett ortnamn. Kakola är ett ortnamn men bergbanan är ett färdmedel och inte ett ortnamn, lika lite som ”Jokivarsi fotbollsförening” är det. Det är uppenbart att finska språket har lånat in det italiensk/engelska ordet för bergbana och förfinskat det till ”funikulaari”. Det kan jag som icke finsktalande givetvis inte ha synpunkter på. Men genom att säga ” fungerar Funikularen som en svensk motsvarighet” har Språkinstitutet helt i onödan legitimerat och fört in ett lånord, en obehövlig synonym till det redan existerande svenska ordet ”bergbana” och sådant får konsekvenser för hela det svenska språkområdet, då en av Språkinstitutets uppgifter rimligtvis är att verka för att Finlandssvenskt och Rikssvenskt språkbruk inte avlägsnar sig (alltför mycket) från varandra..

Den korrekta benämningen hade naturligtvis helt enkelt varit ”Kakola Bergbana”.
6.5.2019 12.54
Maria Vidberg, namnvårdare
Tack för kommentaren. Jag skrev ursprungligen blogginlägget som en kommentar till Svenska Yles artikel om att bergbanan bara ska få ett finskt namn. Huvudpoängen är därför att banan visst kan ha också ett svenskt namn. När Åbo stad sedan vände sig till oss måste jag naturligtvis också beakta det i texten. Det allra bästa hade varit att namnet från början planerats parallellt både på finska och svenska namnet, och då hade slutresultatet förhoppningsvis varit mer lyckat.