Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Carl-Eric Thors språkspalter

Professor Carl-Eric Thors (1920–1986) svarade på språkfrågor i nästan 20 år, först i Vasabladet (Språkvårdsspalten 1966–1972) och sedan i Hufvudstadsbladet (Modern svenska, Torsdag med Thors 1973–1985). Språkinstitutet återpublicerar spalterna med tillstånd av Thors efterlevande och av tidningarna. Största delen av urklippen kommer från institutets eget arkiv. En del av de tidigaste spalterna har vi fått från Brages pressarkiv.

Texterna är pdf-filer men skannade som bilder och är därför inte sökbara i sig. Men i den tillhörande ordlistan kan du bläddra för att se vilka ord och uttryck Thors skrivit om och i vilken eller vilka spalter de finns (enligt datum och år). Listan är förstås också sökbar via webb- och pdf-läsare.

Mycket av det som tas upp i spalterna är högst adekvat än i denna dag, men enskilda rekommendationer kan förstås vara föråldrade.

Thors_Kaj Gustafsson/Lehtikuva
Carl-Eric Thors. Foto: Kaj Gustafsson/Lehtikuva