Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Namn i stadsmiljö

Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011 

Namn i stadsmiljö var temat för ett nordiskt namnforskarsymposium i Helsingfors i november 2011. Symposierapporten bjuder på inblickar i de olika slag av namnskick som finns och har funnits i våra städer, t.ex. personnamnsskicket i två svenska städer på 1600-talet, kvinnors namnfraser i Helsingfors i slutet av 1800-talet och föräldrars val av namn på sina barn i Göteborg på 2000-talet. Vi får även läsa om t.ex. namngivning av befästningar i Finland i slutet av 1700-talet, om hur 2000-talets mäklare i Stockholm marknadsför bostäder med attraktiva namn på bostadsområden och om de följder dagens kommunreformer i Finland kan ha på namnplaneringen.

Redaktörer: Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson
Serier: Institutet för de inhemska språken/Skrifter 7; NORNA-rapporter 90
Utgivningsår: 2013, i digital version 2016

Innehållet i den digitala versionen är identiskt med det i den tryckta rapporten, förutom att en karta i Staffan Nyströms artikel bytts ut mot ett fotografi.

Nedan finns länkar till de enskilda artiklarna (PDF). Hela boken kan du ladda ner via länken i högerspalten.

Författarna

Förord (Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson)

Lars Huldén: En främling kom till Helsingfors       

Mats Wahlberg: Symposiet Namn i stadsmiljö – sammanfattning och översikt

Mona Forsskåhl: Svensk Helsingforsslang i förändring              

Gunnstein Akselberg: Forskingsområdet urban names – avgrensing og utfordringar

Emilia Aldrin: Förnamnsval i urban miljö – exempel från Göteborg              

Anna Masanti: Nationalitetens betydelse för namnidentiteten hos unga finska och sverigefinska kvinnor

Minna Nakari: Yrkeskvinnors namnfraser som uttryck för makt och identitet i Helsingfors 1880−1908

Katharina Leibring & Kristina Neumüller: Personnamn i stadsmiljö. En jämförande studie av två svenska städer vid 1600-talets slut        

Maimu Berezkina: “Gode” og “dårlige” navn i Oslo:  hvilke stedsnavn foretrekker byens innbyggere?

Staffan Nyström: Att sälja en vision. Om ”mäklarnamn”, annonser och den stockholmska verkligheten

Maria Löfdahl & Sofia Tingsell: Gröna gården och Häxeskogen. Onomastikon och namnbildning ur ett andraspråksperspektiv             

Marianne Blomqvist: Kor i staden      

Tom Schmidt: Løkkenavn i Oslo         

Sophie Holm: Från Gustavus Magnus till Ära, Dygd och Godt samvete. Förändringar inom det svenska fasta försvarets namnskick vid mitten av 1700-talet

Johanna Lehtonen & Alisa Isokoski: Namnplanerarnas utmaningar i inkorporeringens svallvågor. Anslutningen av Östersundom och Västerkullakilen till Helsingfors år 2009

Sami Suviranta: Namnplaneringsuppgift för studenter: Nipertängen i Esbo


© Författarna

URN:ISBN:978-952-5446-82-1
ISBN 978-952-5446-82-1
ISSN 2323-4113 (Skrifter – Institutet för de inhemska språken)
ISSN 0346-6728 (NORNA-rapporter)

Omslag: Utdrag ur Helsingfors stads guidekarta. 
© Stadsmätningsavdelningen, Helsingfors 045/2013

Helsingfors 2013 (elektronisk utgåva 2016)