Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Ortnamns berättelser


Denna virtuella utställning visar det material som ingick i utställningen Ortnamns berättelser. Utställningen utgjorde en del av de evenemang som ordnades under år 2010 inom kulturmiljökampanjen Din egen miljö.

Utställningen presenterar olika skikt inom ortnamnsbeståndet såväl i staden som på landsbygden. Den koncentreras kring tre olika teman: de traditionella namnen, de planerade namn som finns i städerna och de inofficiella namn som används i urban miljö.