Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vill du skriva i Språkbruk?

Språkbruk tar gärna emot artiklar och recensioner. Kontakta oss om du har en artikelidé. 

snabel-a
sprakbruk[snabel-a]sprakinstitutet.fi                                       

Manusstopp för 2019

 • 11 februari 2019 (nummer 1/2019)
 • 6 maj 2019 (nummer 2/2019)
 • 19 augusti 2018 (nummer 3/2019)
 • 18 november 2019 (nummer 4/2019)

Språkbruks målgrupp

Vår läsarkrets består av lärare i svenska (både svenska som modersmål och svenska som främmande språk), översättare, språkvetare, journalister och alla som jobbar med svenskan i någon form, men även av övriga språkintresserade.

Instruktioner för dig som skriver i Språkbruk

Språkbruk är en populärvetenskaplig tidskrift och vi vill att också icke-språkvetare ska kunna ta till sig texterna utan att de känns tunglästa. Därför har vi sammanställt anvisningar för dig som skribent. Råden bygger till stor del på boken Skriv populärvetenskapligt av Birgitta Klepke och Susanne Rydell.

 • Dispositionen: Populärvetenskapliga artiklar ska genast dra in läsaren i texten och då spelar dispositionen stor roll. Börja inte med bakgrund och materialbeskrivning, utan gärna med det viktigaste, det vill säga resultaten.
 • Fånga läsarens intresse: Finns det resultat som är särskilt relevanta för just Språkbruks läsekrets eller som kommer att påverka dem särskilt? Finns det något nytt eller oväntat i resultaten? Finns det en konflikt? Frågor som de här kan hjälpa dig att få en bra vinkling på din text.
 • Närhet till läsaren: Hur kan du komma nära läsaren? Kan du t.ex. skriva ”Snart kan du tvätta bilen med miljövänligt schampo” i stället för ”En forskargrupp har med stöd av fondmedel utvärderat olika alternativ och arbetat fram en ny lösning för bilvårdsprodukter”?
 • Termer: Undvik svåra termer och förklara de termer som är nödvändiga i texten.
 • Noter: Vi vill inte ha notapparat i texten. Skriv ”Som Hellgren skriver i boken X” i stället för att ange källan med parentes och årtal eller fotnoter som man gör i vetenskapliga sammanhang.
 • Material och metod: Skriv bara kort och översiktligt om materialet och metoden. Inled inte med dem och redovisa bara det som är nödvändigt för att artikeln ska kunna förstås. Fokusera på resultaten.
 • Garderingar: Undvik garderingar, det vill säga att berätta vad du inte tänker ta upp i texten.
 • Språk: Använd gärna ett levande och målande språk.
 • Rubrik och mellanrubriker: Det är oftast skillnad mellan en akademisk rubrik eller mellanrubrik och en journalistisk. I Språkbruk vill vi att rubriken ska berätta något om vad texten handlar om – lyfta upp en intressant detalj, det går inte att täcka in hela innehållet i rubriken – och gärna vara aktiv, det vill säga innehålla ett verb. Ordlekar fungerar sällan i rubriker, eftersom de är kryptiska och lätt leder in läsaren på fel spår. Mellanrubrikerna får också gärna säga något om vad stycket handlar om, i stället för att vara akademiska överskrifter av typen ”Material och metod” eller ”Resultat”. Undvik frågetecken i huvudrubriken – läsarna söker svar, inte frågor.

Vi förbehåller oss rätten att redigera och göra språkliga ändringar i din artikel. Om innehållet ändras kontaktar vi dig naturligtvis innan tidningen går i tryck.

Redigering

Förse din artikel med rubrik och mellanrubriker. Skriv också gärna ett förslag till kort ingress.

Om du har bilder eller tabeller för att illustrera din artikel tar vi gärna emot dem.

Vi brukar ha ett foto och en kort presentation av våra artikelskribenter i slutet av artikeln, så ange hur du vill presenterad och skicka oss ett porträttfoto på dig själv (gärna i jpg-format).

Recensioner

Följande uppgifter ska ges om recenserade böcker: författarens namn, bokens namn, förlag, utgivningsort, tryckår och sidantal.

Honorar

Vi betalar ett honorar för artiklar som publiceras. För att kunna betala ut det behöver vi följande: din hemadress, din personbeteckning (i Sverige personnummer), kopia av ditt skattekort för biinkomster och ditt bankkontonummer (IBAN).