Böcker och tidskrifter utgivna av Institutet för de inhemska språken och språkspalter och artiklar skrivna av medarbetare vid institutet

Vill du skriva i Språkbruk?

Språkbruk tar gärna emot artiklar och recensioner. Kontakta oss om du har en artikelidé. 

snabel-a
sprakbruk[snabel-a]sprakinstitutet.fi                                       

Manusstopp för 2018

  • 31 januari 2018 (nummer 1/2018)
  • 7 maj 2018 (nummer 2/2018)
  • 2 juli 2018 (nummer 3/2018)
  • 8 oktober 2018 (nummer 4/2018)

Språkbruks målgrupp

Vår läsarkrets består av lärare i svenska (både svenska som modersmål och svenska som främmande språk), översättare, språkvetare, journalister och alla som jobbar med svenskan i någon form, men även av övriga språkintresserade.

Vi vill att Språkbruk ska vara en populärvetenskaplig tidning, så vi önskar att artiklarna ska vara populärt hållna. Det betyder att vi hoppas att du bland annat undviker svåra termer, eller förklarar dem. Notapparat vill vi inte ha i artiklarna, och litteraturlistor publiceras bara i den mån de kan tänkas intressera läsarna.

Vi förbehåller oss rätten att redigera och göra språkliga ändringar i din artikel. Om innehållet ändras kontaktar vi dig naturligtvis innan tidningen går i tryck.

Redigering

Förse din artikel med rubrik och mellanrubriker. Skriv också gärna ett förslag till kort ingress.

Om du har bilder eller tabeller för att illustrera din artikel tar vi gärna emot dem.

Vi brukar ha ett foto och en kort presentation av våra artikelskribenter i slutet av artikeln, så ange hur du vill presenterad och skicka oss ett porträttfoto på dig själv (gärna i jpg-format).

Recensioner

Följande uppgifter ska ges om recenserade böcker: författarens namn, bokens namn, förlag, utgivningsort, tryckår och sidantal.

Honorar

Vi betalar ett honorar för artiklar som publiceras. För att kunna betala ut det behöver vi följande: din hemadress, din personbeteckning (i Sverige personnummer), kopia av ditt skattekort för biinkomster och ditt bankkontonummer (IBAN).