Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Myndigheters namn

Här har vi samlat klarspråkstips för dig som planerar namn på myndigheter. Ett bra namn är enkelt att komma ihåg, förstå, skriva och uttala.


  • Finlands nationalspråk är enligt språklagen finska och svenska. Språklagen gäller även namn: myndigheter ska ha namn på finska och svenska. Inom det samiska hembygdsområdet ska myndigheter ha också samiska namn.
  • Till grundlagens krav på god service inom förvaltningen hör ett begripligt språk, vilket inkluderar även namn. Namn omfattas också av förvaltningslagens krav på gott språkbruk.
  • Ett namn på en myndighet eller ett förvaltningsområde ska planeras samtidigt på finska och svenska (och ev. samiska). Namnen ska vara begripliga, språkligt korrekta och kännas naturliga på alla språken.
  • Eventuella förkortningar av namnen ska bildas för varje språk för sig. Den finska förkortningen ska bildas av det finska namnet, den svenska av det svenska namnet osv.
  • Om det finns behov för ett namn på engelska, ska det namnet bildas genom översättning. Det engelska namnet ska användas endast i engelska texter.
  • Namnen ska fungera för alla som behöver dem och som berörs av den service myndigheten ger.
  • Ett ortnamn som ingår i namnet på ett förvaltningsområde ska lokalisera området.
  • I den arbetsgrupp som planerar namnen bör också experter på språk och namn ingå.
  • Be gärna Institutet för de inhemska språken om råd och utlåtanden i namnfrågor.