Till innehållet

Svenska och finska namn på kommuner i Finland


Den här förteckningen omfattar de en- och tvåspråkiga kommuner som har olika namn på svenska och finska. Förteckningen finns i två versioner: en som är alfabetiserad enligt kommunernas finska namn och en som är alfabetiserad enligt deras svenska namn.

Eftersom kommunerna kan välja mellan benämningarna kommun och stad innehåller förteckningen också den längre administrativa namnformen: t.ex. Gustav Adolfs kommun och Esbo stad. Dessa namn används i rent administrativa sammanhang, jfr budgeten för Esbo stad och bostadsmarknaden i Esbo.

Vissa namn på kommuner som uppstått som en följd av kommunsammanslagningar, t.ex. Ackas stad, Kimitoöns kommun, Pargas stad och Raseborgs stad, är enbart administrativa. Institutet för de inhemska språken rekommenderar inte att man använder dessa kommunnamn när man syftar på enskilda kommundelar som har kvar sina egna namn, t.ex. Ekenäs, Karis och Pojo som tillsammans bildar Raseborgs stad. Skriv alltså hellre Seminarieskolan i Ekenäs eller Gumnäsvägen i Pojo än ”i Raseborg”. Rekommendationer av den här typen finns införda vid de aktuella namnen i förteckningen.

Den här förteckningen har sammanställts av Institutet för de inhemska språken och Svenska språknämnden i Finland. Den grundar sig på en enkät som skickades ut till kommunerna i december 2018, och ersätter den tidigare rekommendationen om namn på kommuner som finns i publikationen Svenska ortnamn i Finland.

Förteckningen och rekommendationerna uppdateras vid behov. Den senaste uppdateringen har gjorts den 26 mars 2019.

Finsk-svensk förteckning
Svensk-finsk förteckning
Förteckningen som pdf