Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ordförrådet

I frågedatabasen Ordförrådet hittar du svar på aktuella och klassiska språkfrågor som har kommit till oss. Innehållet i Ordförrådet uppdateras och utökas kontinuerligt.

Till Ordförrådet