Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Grammatik

Svenska Akademiens grammatik (SAG)

Svenska Akademiens grammatik är den hittills mest omfattande grammatiska beskrivningen av svenska språket. Verket utkom 1999 efter många års arbete. SAG är i huvudsak en deskriptiv grammatik som beskriver hur modern standardsvenska faktiskt ser ut i tal och skrift, inte en normativ grammatik som säger hur språket borde se ut. Exempelmaterialet är till stor del autentiskt. Det är fråga om ett omfattande verk i fyra band på sammanlagt bortåt 3 000 sidor, och det konsulteras främst av fackfolk som lärare, forskare, språkvårdare och andra professionella språkbrukare.

Svenska Akademiens språklära av Tor G. Hultman

Eftersom det stora verket Svenska Akademiens grammatik (SAG) är avancerat och tämligen svårtillgängligt för en större allmänhet behövs det en mer lättillgänglig grammatisk grundbok. För att fylla detta behov har Tor G. Hultman på Akademiens uppdrag skrivit Svenska Akademiens språklära, som kom ut 2003. Det är en grammatikbok som är mycket mindre till omfånget än SAG, och framställningen är enklare att ta till sig. Liksom SAG är Svenska Akademiens språklära i huvudsak deskriptiv, inte normativ, men den innehåller också rekommendationer om vad som ska anses vara vårdad svenska.

Svensk grammatik på Youtube

Tomas Lehecka vid Åbo Akademi har gjort ett antal filmer om svensk grammatik. Filmerna finns fritt tillgängliga på Youtube.

Till filmerna på Youtube