Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Handböcker


svenska skrivregler_LiberSvenska skrivregler
är det allmänna rättesnöret för skrivtekniska frågor. Oumbärlig för alla som skriver på svenska.
Skrivboken_7upplSkrivboken vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Boken vänder sig till dem som vill lära sig mer om hantverket.Så här ska det låtaSå här ska det låta riktar sig särskilt till alla som talar och skriver svenska i sitt arbete i Finland. Boken lyfter fram olikheter mellan finlandssvenskan och standardsvenskan och ger rekommendationer om i vilken mån och hur de bör undvikas.slaf 2017Svenskt lagspråk i Finland är en oumbärlig handbok för alla som skriver och översätter texter med anknytning till lag och förvaltning.
att skriva battre i jobbetAtt skriva bättre i jobbet ger råd och tips om hur man väljer ton och perspektiv, om hur man planerar, disponerar och gör texten överskådlig. Dessutom tas några språkriktighetsfrågor upp.

 

myndigheternas skrivreglerMyndigheternas skrivregler är ett hjälpmedel för alla som skriver på svenska inom myndigheter, men också på många andra arbetsplatser. Perspektivet är sverigesvenskt – alla råd och rekommendationer gäller inte i Finland.klarsprak lonar sigKlarspråk lönar sig utkom första gången år 2006. Upplagan från 2013 har uppdaterats med vad som hänt på området sedan första utgåvan. Den innehåller också nya exempel på hur myndigheter, kommuner och landsting arbetar med klarspråk.


skrivpopularvetenskapligtSkriv populärvetenskapligt ger dig verktyg för att skriva så att fler än experterna förstår, utan att ge avkall på kvaliteten. Boken sammanfattar de viktigaste språkliga metoderna som gör att du kan skriva begripligt.


Närmare uppgifter om böckerna

Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet (2017). Liber. 

Strömquist, Siv (2014). Skrivboken – skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Gleerups.

Reuter, Mikael (2014). Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet. Scriptum.

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) (2017). Statsrådets kansli.

Ehrenberg-Sundin, Barbro och Lundin, Kerstin m.fl. (2014). Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Norstedts juridik.

Myndigheternas skrivregler utgivna av Språkrådet (2014). Norstedts Juridik.

Hedlund Anneli (2013): Klarspråk lönar sig. Handbok för ett effektivt klarspråksarbete. Norstedts juridik.

Klepke, Birgitta och Rydell, Susanne (2014): Skriv populärvetenskapligt. Liber.