Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.


jouren


Telefonnumret till språkrådgivningen är 0295 333 202. E-postfrågor kan skickas till svenska@sprakinstitutet.fi.