Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Finsk språkrådgivning

telefonNumret till den finska språkrådgivningen är 0295 333 201.
Rådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10–12.


 

Finsk namnrådgivning

telefonNumret till den finska namnrådgivningen är 0295 333 203.
Rådgivningen är öppen torsdag och fredag kl. 10–12.


För samtal till ett 0295-nummer debiteras normal lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.

Finsk e-rådgivning

snabel-aDen finska e-rådgivningen sker via elektroniska blanketter, en för språkrådgivning och en för namnrådgivning.


Blankett för finsk språkrådgivning
Blankett för finsk namnrådgivning