Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Avgifter för tjänster


Experttjänster

                                    
Pris exkl. moms
Pris inkl. moms
Informationstjänster (språkliga utredningar)*
1 timme
80,00 €
99,20 €

*Vi debiterar för informationstjänster som kräver längre tid än 15 minuter.
Textgranskning*, konsultation*, namngranskning, utlåtanden och andra experttjänster1 timme
80,00 €
99,20 €
*Brådskande tjänster debiteras separat.


Utbildning
Pris enligt överenskommelseSkanning
Fotoskanning som utförs av personalen
 1 timme
 60,00 € 74,40 €
Skanning av material i pappersform som utförs av personalen 0,01 €/exponering plus 37,20 €/timme inklusive 24 % moms (30,00 €/timme, 0 % moms), minst 10 €/beställning


Kopiering och utskrivning
(Tvåsidigt material: dubbelt pris)


Självbetjäning
A4 svartvitt
0,30 €
ingen moms
SjälvbetjäningA3 svartvitt
0,50 €
ingen moms
SjälvbetjäningA4 färg
1,20 €
ingen moms
SjälvbetjäningA3 färg
2,00 €
ingen moms
För kopiering och utskrivning som utförs av personalen gäller samma styckepris plus 37,20 €/timme inklusive 24 % moms (30,00 €/timme, 0 % moms).


    

Digitalisering och leverans av analoga ljud- och filminspelningar

   
 Högst 2 inspelningstimmar/beställning
 1 påbörjad timme
 12,10 €
 15,00 €
 Den tid som överstiger 2 inspelningstimmar/beställning 1 påbörjad timme 28,23 €
 35,00 €
    

Leverans av digitalt material

   
 Ljudinspelningar 1 cd
 16,13 €
 20,00 €
 Filminspelningar 1 dvd
 24,19 €
 30,00 €
 Övrigt Per e-post
 0,00 €
 0,00 €
 Övrigt 1 cd
 8,06 €
 10,00€
 Övrigt 1 dvd
 40,32 €
 50,00€
    

Biblioteksavgifter

   
 Biblioteksavgifter enligt Nationalbibliotekets taxa.
Till Nationalbibliotekets serviceprislista
   


Begäran om handlingar

Kopior av dokument som faller under lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan begäras ut. Vi debiterar 30 euro i timmen för kopieringsarbetet och för radering av sekretessbelagda avsnitt. Avgiften för kopiorna är densamma som ovan.

Leveranstider och leveransvillkor

(Villkoren gäller inte textgranskning, konsultation eller utbildning.)

Vid vanliga uppdrag är vår leveranstid 2–3 veckor. Vi utför och prissätter omfattande uppdrag enligt överenskommelse. För brådskande uppdrag tillämpar vi dubbel taxa. Vår service kan begränsas på grund av bristande resurser eller av andra skäl om det inte är fråga om uppgifter som vi ska utföra enligt lag.

När det gäller timprissatt service debiterar vi för den tid som använts, dock för minst 15 minuter. (När det gäller informationstjänster är de första 15 minuterna gratis.)

Prissättningen baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1209/2016).