Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Kurser och seminarier

Språkvårdarna medverkar som planerare och utbildare vid kurser och seminarier för översättare, journalister, informatörer, sekreterare m.m. Kursverksamheten är avgiftsbelagd.

För mer information kontakta Anna Maria Gustafsson

snabel-a
anna-maria.gustafsson[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 229


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången