Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Kurser och seminarier

Språkvårdarna medverkar som planerare och utbildare vid kurser och seminarier för översättare, journalister, informatörer, sekreterare m.m. Kursverksamheten är avgiftsbelagd.

För mer information kontakta Anna Maria Gustafsson

snabel-a
anna-maria.gustafsson[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 229