Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

På webben finns många nyttiga och användbara språkliga källor, som dessutom ofta är fritt tillgängliga. På den här sidan hittar du länkar till en del av dem.