Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ordbok över Finlands svenska folkmål på nätet

Den finlandssvenska dialektordboken finns tillgänglig på nätet med avsnittet A–P.

Ordbok över Finlands svenska folkmal

Nätordboken erbjuder an­vändarna många sökmöjligheter, som gör det lätt att hitta ordboksartiklarna. Man kan förflytta sig från en arti­kel till en annan med hjälp av länkar, eller söka på ord som börjar eller slutar med ett visst led, såsom ko- eller -mat. Den avancerade sökningen ger svar på frågor av typen Vilka ryska lånord finns i Kyrkslätt? och Var använder man ”jöutas” och vari­från kommer ordet? Man kan till exempel söka i uttal och exempelfraser, eller välja specifika dialektområden, orter eller långivande språk.

Till Ordbok över Finlands svenska folkmål


Liten ordboksskola

Via demonstrationsfilmerna här intill hittar du tips på hur du kan använda dialektordboken. Här under finns förklaringar av de specialtecken som används för att ange uttal och en översikt av de grammatiska upplysningar som finns i ordboken. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Uttalsangivelser

Grammatiska upplysningar